N 45°54’ – N 29°42’ -paikoillaan liikkeessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
52 + 13
Series
Abstract
Käsittelen opinnäytteessäni valon, ajan ja liikkeen suhdetta toisiinsa. Tarkastellakseni valokuvallista näkemystä ajan käsitteestä toteutin matkan, jonka pyrkimyksenä oli estää valoisan ajan piteneminen kevätaikaan. Liikuin kymmenen päivän ajan pohjois-etelä-suuntaisesti nopeudella, joka kompensoi päivän pituuden muutosta, eli jokaisena matkapäivänä päivän pituus pysyi samana. Matkaani pohjautuva teoskokonaisuus sisältää kolme osaa: valokuvasarja 12h 24min 7s, videoteos, Breath, sekä kirja, When Sense of Belonging is Bound to a System of Movement. Tässä kirjoitelmassa esittelen matkaani johtaneita tapahtumia, sen tekemiseen tarvittuja laskutoimituksia, sekä teoskokonaisuuden valmistumisvaiheita. Näkemystäni valokuvallisesta aikakäsityksestä siivittävät Roland Barthesin Valoisassa huoneessa muotoilemat ajatukset valokuvan ja muistin toiminnasta, Paul Virilion Pakonopeudessa esittelemä valo-aika, Jyrki Siukosen ja Heideggerin näkemykset työkaluista ja maailmassaolemisesta, sekä abstraktin maalaustaiteen historian alkuvaiheet.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Levanto, Yrjänä
Keywords
aika, valo, liike, kamera
Other note
Citation