"...Ja sun teki mieli mennä mukaan" - puheen rytmin mukaan piirtäminen puhevammaisen lapsen puheterapiassa ja viestintäkeinona

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
22
Series
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Keywords
kuvataidekasvatus, puhevammaiset, lapset, puheterapia, piirustus, viestintä, leikki-ikäiset, haastattelututkimus
Other note
Citation