Tarinallisuus markkinoinnissa. Tarinat viestinnän retorisena voimakeinona ja kulutuksen jäsentäjänä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Mainonta, Viestintä, Retoriikka, Brandit, Kuluttajakäyttäytyminen, Yritysviestintä
Other note
Citation