Hetket ennen niiden pysäyttämistä –tapaustutkimus dokumentaarisen valokuvauksen prosessista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytteessäni "Hetket ennen niiden pysäyttämistä" tutkin dokumentaarisen valokuvauksen prosessia. Opinnäytteen tarkoitus on selvittää, minkälaisista osa-alueista pitkällä aikavälillä kuvattu dokumentaarinen kuvasarja rakentuu. Mitä tapahtuu ennen laukaisimen painamista? Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin freelance-valokuvaaja Touko Hujasen (s.1986) toimintaa projektissaan kuvata Suomen virallista joulupukkia, Timo Pakkasta (s.1944), vuoden ajan. Opinnäytteen aineisto kerättiin marras–joulukuussa 2011. Aineisto koostuu kenttämuistiinpanoista, jotka kerättiin osallistuvan havainnoinnin keinoin kahdella erillisellä havainnointikerralla sekä näiden jälkeen toteutetusta Touko Hujasen teemahaastattelusta. Analyysissa dokumentaarisen valokuvauksen prosessia tarkastellaan kolmen eri tason avulla: teoreettinen, sosiaalinen ja tekninen taso. Näiden lisäksi luodaan katsaus historiaan ja jo tutkittuun tietoon aiheesta. Tärkeimmät esiin nousevat seikat opinnäytteessä ovat kuvaajan oman taustansa ja tavoitteensa tuntemisen tärkeys, valokuvan totuudellisuuden ja kuvaajan luovan panoksen suhde kuvatessa, kuvaajan ja kohteen välisen vuorovaikutuksen laadun vaikuttaminen prosessin kulkuun sekä lavastamisen mahdollisuus totuudellisuuden lisääjänä.
Description
Supervisor
Niiniskorpi, Soile
Keywords
dokumentaarinen valokuvaus, valokuva, dokumentarismi, prosessi
Citation