User-centered design methods and appearance models in concept design

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMero, Mitro
dc.contributor.authorNieminen, Aleksi
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorEkman, Kalevi
dc.date.accessioned2020-12-05T13:43:41Z
dc.date.available2020-12-05T13:43:41Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractNopeasti muuttuvat käyttäjien tarpeet ovat kiihdyttäneet yritysten tuotekehityssyklejä. Yrityksen kyvystä tuoda markkinoille käyttäjien tarpeet tyydyttäviä tuotteita ja palveluja on muodostunut keskeinen yrityksen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien avulla pyritään huomioimaan käyttäjien tarpeet kehitysprosessin alusta pitäen ja nopeuttamaan käyttäjien tarpeet tyydyttävien tuotteiden syntyä. Laajimmassa määritelmässä käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla tarkoitetaan kaikkia niitä tuotesuunnittelumenetelmiä ja -tekniikoita, joissa tuotteen loppukäyttäjä on suunnitteluprosessin lähtökohta ja ydin. Käyttäjien osallistuminen kehitysprosessiin vaikuttaa tuotekehityksen suorituskykyyn, tuotevaatimusten laatuun ja kehitettävän tuotteen käytettävyyteen, joiden välityksellä käyttäjien osallistuminen vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Tässä työssä käsitelty näköismalliprojekti osoitti kehitettävää tuotetta esittävien näköismallien parantavan suunnittelijoiden ja käyttäjien välistä kommunikaatiota. Tämän lisäksi käyttäjät kokivat näköismallien käytön parantavan heidän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiaan kehitysprosessissa. Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät soveltuivat hyvin käytettäväksi samaan käyttäjäryhmään kuuluvien käyttäjien kanssa, mutta heikosti eri käyttäjäryhmiä edustavien käyttäjien kanssa. Työn lopuksi esiteltiin kirjallisuustutkimukseen ja näköismalliprojektista saatuihin kokemuksiin pohjautuva ehdotus Senaatti-kiinteistöjen käyttöön otettavaksi käyttäjäkeskeiseksi konseptien suunnitteluprosessiksi.fi
dc.format.extent81 + (2)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95600
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554434
dc.language.isofien
dc.programme.majorKoneensuunnitteluoppifi
dc.programme.mcodeKon-41fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordappearance modelen
dc.subject.keywordnäkoismallifi
dc.subject.keyworduser-centered designen
dc.subject.keywordkäyttäjäkeskeinen suunnittelufi
dc.subject.keywordconcept designen
dc.subject.keywordkonseptin suunnittelufi
dc.subject.keyworduser needsen
dc.subject.keywordkäyttäjän tarpeetfi
dc.titleUser-centered design methods and appearance models in concept designen
dc.titleKäyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät ja näköismallit konseptien suunnittelussafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_13530
local.aalto.idinssi35829
local.aalto.openaccessno
Files