Migrating a Modern Web Application to the Cloud

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-18
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
56 + 8
Series
Abstract
Web technologies have been evolving fast since the adaptation of the modern web, and new tools and frameworks keep on coming into existence. With rapidly evolving technologies, the risk of accumulating technical debt becomes more common and must be taken into account at various stages of a software project. At the same time, new ways of working are generalising throughout development teams to ensure the quality of these projects. The purpose of this thesis is to explore modern web technologies, methodologies, as well as different categories of technical debt that these might bring. It also takes a look into the public cloud and its most common cloud service providers and their services. Based on these, it proposes a strategy for bringing an existing web application onto a cloud environment. Based on the case study project and literature evaluation, it is concluded that any application undertaking any larger work would benefit from having its technical debt at a manageable level and codebase in a good shape. It is also seen that when dealing with modern technologies, said technical debt might accumulate more rapidly than with projects implemented with more established technologies. When it comes to hosting web applications on the cloud, it is concluded that while a platform migration might bring some benefits in itself, a larger restructuring and careful redesigning work might be called for in order to fully reap the benefits of the public cloud.

Web-teknologiat ovat kehittyneet nopeasti modernin nettiympäristön myötä, ja uusia työkaluja sekä sovellusalustoja syntyy jatkuvasti. Nopeasti kehittyvien teknologioiden kanssa työskennellessä teknisen velan kerryttämisen riski yleistyy ja sitä pitää tarkkailla monessa eri sovelluksen elinkaaren osassa. Tämän työn tarkoituksena on tutkia moderneja web-teknologioita sekä metodologioita ja niiden mukana tulevan teknisen velan eri kategorioita. Työ tutkii myös julkipilveä alustana sekä tämän yleisimpiä palveluntarjoajia ja heidän tarjoamiaan palveluita. Näiden perustella ehdotetaan strategiaa, jolla modernin web-sovelluksen saa tuotua pilviympäristöön. Tapaustutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella todetaan, että mikä tahansa sovellus, jolla on edessä isompi työkokonaisuus, hyötyy siitä, että sen kerryttämä tekninen velka on hallittavalla tasolla sekä koodikanta hyvässä kunnossa. Nähdään myös, että työskennellessä modernien teknologioiden kanssa kyseinen tekninen velka saattaa syntyä nopeammin kuin projekteissa, joissa on käytetty pidempään olemassa olleita teknologioita. Web-sovellusten tarjoamisesta pilviympäristöissä voidaan todeta, että vaikka migratointityö voi tuoda itsessään joitain hyötyjä mukanaan, voi isompi uudelleenjärjestämis- ja suunnittelutyö olla paikallaan, jotta voidaan saada kaikki julkipilven hyödyt irti.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Vuorimaa, Petri
Keywords
web, modern technologies, technical debt, public cloud, migration, modernisation
Other note
Citation