The data transmission in photovoltaics system using wireless network and Internet technologies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 80 + liitt. (+2)
Series
Abstract
Inverter-based photovoltaic system consists of solar panels which generate direct current. Direct current is converted to alternating current by using an inverter, and the alternating current is fed to the grid. The inverter may collect information about the status of the solar panels by measuring, for example, voltages and produced power. The inverter may be located at the roof of a building and the information needs to be transferred to a computer inside the building for further analysis. In this thesis the transmission of measurement data is implemented wirelessly with internet technologies. To test the data transmission an experiment was conducted. Inverter control boards were used to generate simulated data and a wireless mesh network was formed to transfer data from inverters located at the roof. Devices from various manufacturers were used in the experiment. The applicability of different application protocols was evaluated. Based on the experiment the devices of the manufacturers were compatible with each other and can be used together in the same network thanks to the common 6LoWPAN protocol. In order to use these technologies in practice there are, however, some open questions to be solved regarding the power consumption of wireless nodes and the formation of mesh network. On the other hand, some of the evaluated standards are still under development, and thus problems in implementation can be explained by immature standards.

Invertteripohjainen aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista, jotka tuottavat tasavirtaa. Tasavirta muunnetaan invertterillä vaihtovirraksi, jotta se voidaan syöttää sähköverkkoon. Invertteri voi kerätä tietoa aurinkopaneelien toiminnasta mittaamalla esimerkiksi jännitteitä sekä tuotettua tehoa. Invertteri saattaa sijaita aurinkopaneelien yhteydessä talon katolla, ja mittausdata tulisi siirtää invertteriltä talon sisälle tietokoneelle analysointia varten. Tässä työssä on toteutettu mittausdatan langaton tiedonsiirto käyttäen hyväksi internet-teknologioita. Tiedonsiirron testaamiseksi toteutettiin koejärjestely, jossa talon katolle sijoitettiin invertterien ohjauskortteja tuottamaan simuloitua mittausdataa. Mittausdatan siirtoa varten rakennettiin eri valmistajien langattomista solmuista koostuva langaton mesh-verkko, ja erilaisten sovellusprotokollien soveltuvuutta tiedonsiirtoon verkossa arvioitiin. Koejärjestelyn verkossa eri valmistajien solmulaitteet saatiin toimimaan keskenään yhteisen 6LoWPAN-protokollan ansiosta. Langattomassa tiedonsiirrossa on kuitenkin vielä joitakin avoimia kysymyksiä solmujen tehonkulutuksen optimointiin sekä mesh-verkon muodostukseen liittyen. Tutkittujen teknologioiden hyödyntäminen käytännössä edellyttää naiden kysymysten ratkaisemista. Toisaalta osa tutkituista standardeista on vielä luonnosvaiheessa, mikä osaltaan selittää havaittuja ongelmia toteutuksissa.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Strömman, Mika
Keywords
6LoWPAN, 6LoWPAN, CoAP, aurinkoinvertteri, solar inverter, CoAP, RPL, RPL, WSN, WSN
Citation