Ikkuna muistoihin - toimintatutkimus luovien menetelmien käytöstä muistelutyössä vanhusten kanssa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Description
Keywords
toimintatutkimus, muistot, muistelutyö, vanhukset, taideterapia, taidegerontologia, tutkimusetiikka, luovuus
Other note
Citation