Generic access of RDF data in JavaBean domain models

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSaarela, Samppa
dc.contributor.advisorWestkämper, Timo
dc.contributor.authorLavikainen, Marko
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorSaikkonen, Heikki
dc.date.accessioned2020-12-23T12:37:16Z
dc.date.available2020-12-23T12:37:16Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to examine the Java class model and ways to persist Java objects to RDF-storage engines. A technology called RDFBean is used to do the basic mapping from RDF to Java class model. The general challenge is that RDF is fundamentally very open and Java is very strict. RDF allows very dynamic information storage which is not natural in Java. In the thesis it is examined how some parts of the openness of RDF could be brought into the Java class modelling. RDFBean is able to map RDF statements statically to Java properties and it is desirable that statements that cannot be statically mapped could be mapped in some dynamic way. The reason is that dynamic mapping would allow program logic to create new properties a runtime if needed. The problem was solved by introducing a Java-annotation to be used in conjunction with java.util.Map which allows storing arbitrary RDF-predicates as keys and the RDF-objects as map values. The implementation consists of the conceptual read support to show that the mapping is possible.en
dc.description.abstractTämän diplomityön tarkoituksena on miten tutkia Javan luokkamallinnusta ja tapoja tallentaa Java-olioita RDF-pohjaiseen tietokantaan. Diplomityö käyttää tähän RDFBean-nimistä RDF-olio-mallinnus-kehystä. Haaste RDF:n ja Javan luokkamallinnuksen välillä on se, että RDF on luonteeltaan hyvin avoin ja Java hyvin tiukka. Java vaatii että luokan ominaisuudet ovat tiukasti määritelty jo lähdekoodissa. Sen sijaan RDF sallii hyvin dynaamisen tavan tallentaa ominaisuuksia RDF-verkkoon. Diplomityön aikana tutkitaan sitä miten RDRBean:iä voisi laajentaa siten, että se sallii dynaamisesti luotujen ominaisuuksien lukemisen RDF-tietokannasta. Lopputuloksena laajennus toteutetaan siten että, RDFBean:iin luodaan uusi Java-annotaatio yhdessä java. util. Map-rajapinnan kanssa. Rajapinnassa avaimiin tallennetaan RDF-predikaatteja ja arvoihin RDF-objekteja. Implementaatio sisältää konseptuaalisen lukutuen ja osoittaa että dynaaminen mallinnus on mahdollista tehdä.fi
dc.format.extent(10) + 43
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98334
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122357161
dc.language.isoenen
dc.programme.majorOhjelmistotekniikkafi
dc.programme.mcodeT-106fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordrdfen
dc.subject.keywordpersistenssifi
dc.subject.keywordjavaen
dc.subject.keyworddynaaminenfi
dc.subject.keywordpersistenceen
dc.subject.keyworddynamicen
dc.titleGeneric access of RDF data in JavaBean domain modelsen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_10543
local.aalto.idinssi40301
local.aalto.openaccessno
Files