Generic access of RDF data in JavaBean domain models

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 43
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to examine the Java class model and ways to persist Java objects to RDF-storage engines. A technology called RDFBean is used to do the basic mapping from RDF to Java class model. The general challenge is that RDF is fundamentally very open and Java is very strict. RDF allows very dynamic information storage which is not natural in Java. In the thesis it is examined how some parts of the openness of RDF could be brought into the Java class modelling. RDFBean is able to map RDF statements statically to Java properties and it is desirable that statements that cannot be statically mapped could be mapped in some dynamic way. The reason is that dynamic mapping would allow program logic to create new properties a runtime if needed. The problem was solved by introducing a Java-annotation to be used in conjunction with java.util.Map which allows storing arbitrary RDF-predicates as keys and the RDF-objects as map values. The implementation consists of the conceptual read support to show that the mapping is possible.

Tämän diplomityön tarkoituksena on miten tutkia Javan luokkamallinnusta ja tapoja tallentaa Java-olioita RDF-pohjaiseen tietokantaan. Diplomityö käyttää tähän RDFBean-nimistä RDF-olio-mallinnus-kehystä. Haaste RDF:n ja Javan luokkamallinnuksen välillä on se, että RDF on luonteeltaan hyvin avoin ja Java hyvin tiukka. Java vaatii että luokan ominaisuudet ovat tiukasti määritelty jo lähdekoodissa. Sen sijaan RDF sallii hyvin dynaamisen tavan tallentaa ominaisuuksia RDF-verkkoon. Diplomityön aikana tutkitaan sitä miten RDRBean:iä voisi laajentaa siten, että se sallii dynaamisesti luotujen ominaisuuksien lukemisen RDF-tietokannasta. Lopputuloksena laajennus toteutetaan siten että, RDFBean:iin luodaan uusi Java-annotaatio yhdessä java. util. Map-rajapinnan kanssa. Rajapinnassa avaimiin tallennetaan RDF-predikaatteja ja arvoihin RDF-objekteja. Implementaatio sisältää konseptuaalisen lukutuen ja osoittaa että dynaaminen mallinnus on mahdollista tehdä.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Saarela, Samppa
Westkämper, Timo
Keywords
rdf, persistenssi, java, dynaaminen, persistence, dynamic
Other note
Citation