Hydraulisten laitteistojen koekäyttöjärjestelmän suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-08-22
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62 + 4
Series
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Suhonen, Mikko
Keywords
painesäätö, tilavuusvirtasäätö, mäntäpumpppu, putkistosuunnittelu
Other note
Citation