Konstruktion och användning av en stötföljdsgenerator för undersökning av kopplingsöverspänningarnas inverkan på transformatorer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
69 s. + liitt. 34
Series
Description
Supervisor
Paavola, Mauri
Keywords
Other note
Citation