Shadow Bug Post-Mortem

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Ylimäki
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
34
Series
Abstract
Shadow Bug is a platformer game developed as part of this thesis. The game differs from typical platformer games by combining the action of jumping with the action of attacking. Shadow Bug was first released on iOS and received critical acclaim in terms of positive press reviews. The game was featured by Apple on the App Store’s front page upon release. The written part of this thesis first presents an overview of Shadow Bug’s features and achievements. Theoretical frameworks are then introduced for an analysis of the game’s design. After presenting what Shadow Bug is, the thesis analyses the game’s development process in terms of successes and failures. These successes and failures are presented and compared with experiences that other game development teams have had. Finally the lessons the development team learned during Shadow Bug’s development process are reflected in terms of good game design practices and in terms of their effects on the future game development.

Shadow Bug on tasoloikkapeli, joka kehitettiin osana tätä opinnäytettä. Peli eroaa tyypillisistä tasoloikkapeleistä yhdistämällä hyppytoiminnon hyökkäystoimintoon. Shadow Bug julkaistiin ensin iOS-alustalla ja peli sai hyvän kriittisen vastaanoton positiivisten lehdistöarvostelujen muodossa. Apple esitteli peliä App Store -sovelluskaupan etusivulla pelin julkaisun yhteydessä. Tämän opinnäytteen kirjallinen osa esittelee aluksi yleisellä tasolla Shadow Bugin ominaisuuksia ja saavutuksia. Tämän jälkeen pelin suunnittelua analysoidaan teoreettisten viitekehyksien avulla. Kun Shadow Bug on pelinä esitelty, opinnäyte analysoi pelinkehittämisprosessia onnistumisten ja epäonnistumisten näkökulmasta. Nämä onnistumiset ja epäonnistumiset esitellään ja niitä vertaillaan kokemuksiin, joita muut pelinkehitystiimit ovat kokeneet. Lopulta Shadow Bugin kehitystiimin oppimaa tarkastellaan hyvien pelisuunnittelukäytäntöjen ja tulevaisuuden pelikehityksen kannalta.
Description
Opinnäytteellä on kaksi tekijää
The thesis has two authors
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Hämäläinen, Perttu
Keywords
games, game design, platformer, post-mortem, pelit, pelisuunnittelu, tasoloikka, jälkiselvittely
Other note
Citation