Feasibility characteristics for sponsored seach business models

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 102
Series
Abstract
Advertising is increasingly transferring online. This is evidenced by the constant increase in the percentage of online advertising spending of total advertising spending. In Finland, online advertising spending is estimated to account for 23% of the total advertising spending by the year 2013. Online advertising is targeted to online web properties attracting high volumes of users with specific interests. Because the need to find information is tremendous, search engines attract all types of users with explicit intents. With access to large amounts of users, search engines provide advertisers with extremely targeted means to reach specific users. Currently, 30% of Finnish online advertising is dedicated to search engine marketing. The rise of sponsored search has invoked a substantial amount of research on the related technical challenges. However, no studies exist to date on feasible sponsored search business models. The purpose of the present study is to develop a sponsored search business model feasibility frame-work. The results reveal feasibility characteristics that should be taken into account when designing feasible sponsored search business models for Finnish search engine marketing agencies. The results focus on feasibility characteristics related to service, technology, user interface, and finance of sponsored search business models.

Mainostaminen siirtyy yhä enemmän online-ympäristöön. Nettimainonnan jatkuva kasvu kokonaismainonnan budjetista on selvä merkki tästä. Suomessa nettimainonnan ennustetaan kasvavan 23 % vuoteen 2013 mennessä. Nettimainonta on kohdistettu sivustoihin, jotka houkuttelevat suuria kävijämääriä ja täyttävät jonkun kävijätarpeen. Koska tarve löytää tietoa on erittäin valtava, hakukoneet houkuttelevat suuren määrän kaikenlaisia kävijöitä, joilla kullakin on jokin spesifinen tarve. Tuottaakseen kassavirtaa, hakukoneet tarjoavat mainostajille kävijäaikeisiin kohdistuvaa mainontaa. Tällä hetkellä 30 % Suomen nettimainonnasta on hakukonemainontaa. Hakusanamainonta on käynnistänyt huomattavan määrän tutkimuksia teknisiin aspekteihin. Liiketoiminta näkökulmasta hakusanamainonnan tutkimukset ovat jääneet melko olemattomiksi. Tämä tutkimus pyrkii tunnistamaan hakusanamainonnan liiketoimintamalleille toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset paljastavat kriittisiä tekijöitä, joita tulee huomioida suunnitellessa hakusanamainonnan liiketoimintamalleja suomalaisille hakusanamainontaa tarjoaville mediatoimistoille. Tulokset liittyvät ominaisuuksiin, jotka liittyvät hakusanamainonnan palveluun, teknologiaan, käyttöliittymään, ja finanssiin.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Stenbäck, Anders
Keywords
sponsored search, hakusanamarkkinointi, search marketing, hakusanamainonta, business model, liiketoimintamalli, value creation, online mainonta, revenue model, menestystekijät, feasibility characteristics, hakukoneet
Other note
Citation