20 km pituinen sähkörata on suunniteltava, kun noususuhteet ovat tunnetut ja kun edellytetään, että rata saa tarpeellisen sähkötarmonsa ohitse kulkevasta korkeajännitysjohdosta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
121
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation