Taiteellista agonismia – Pohdintaa taiteen ja aktivismin yhteistyöstä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorHaveri, Minna
dc.contributor.advisorHaapalainen, Riikka
dc.contributor.authorAla-Ruona, Anniina
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorKallio-Tavin, Mira
dc.date.accessioned2014-12-23T07:24:22Z
dc.date.available2014-12-23T07:24:22Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractTutkielma käsittelee taiteen ja aktivismin yhteistyötä lähestyen aihetta sosiaalipoliittisen, taiteellisen ja kasvatuksellisen näkökulman kautta. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja fenomenologiseen tutkimusperinteeseen nojaava. Taidetta ja aktivismia käsittelevistä ajankohtaisteksteistä koostuvaa tutkimusaineistoa tulkitaan ja analysoidaan belgialaisen taideteoreetikon Chantal Mouffen tarjoamien teoreettisten työkalujen avulla. Lisäksi taiteellis-aktivististen projektien laatua pohditaan peilaten tutkimusaineistoa vuonna 2013 toteutettuun taidetta ja aktivismia yhdistäneeseen Case Pyhäjoki – Taiteellisia tulkintoja ydinvoimasta -projektiin. Tutkielma linkittää taiteen ja aktivismin yhteistyön ilmiötä agonistisen politiikan teoriaan ja tarkastelee taiteellis-aktivistisen yhteistyön mahdollisuuksia poliittisena vaikuttajana yhteiskunnassamme. Tutkielma kartoittaa taiteen ja aktivismin yhdistyessä syntyviä toimintamalleja, taiteilijan ja aktivistin hybridi-identiteetin laatua sekä taiteellis-aktivistista toimintaa hegemonian kyseenalaistamisena ja toisin tekemisen mallien kehittämisenä. Kriittisen taiteen tradition sisäistyminen taide-maailman uusliberalististen rakenteiden alaiseksi on vaikuttanut kritiikin voimaan ja vaikutusmahdollisuuksiin. Tutkielmassa pohditaan kuinka taiteilija ja aktivisti yhdessä voivat luoda uusia vaikuttavia kriittisen taiteen muotoja. Taiteen ja aktivismin toiminnan päämäärät peilaantuvat agonististen tilojen luomiseen, mikä linkittyy osaltaan myös kriittisen taidepedagogiikan perinteeseen ja periaatteisiin. Tutkielma puhuu aktiiviseen toimijuuteen kasvattamisen puolesta ja kytkee taiteellis-aktivistisen toiminnan piirteitä taidekasvatuksen kentälle.fi
dc.format.extent65
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14725
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201412233253
dc.language.isofien
dc.programmeKuvataidekasvatusfi
dc.subject.keywordagonismifi
dc.subject.keywordaktivismifi
dc.subject.keywordyhteistyöfi
dc.subject.keywordkriittinen taidefi
dc.subject.keywordkriittinen pedagogiikkafi
dc.subject.keywordhegemoniafi
dc.subject.keywordantagonismifi
dc.subject.keyworddemokratiafi
dc.subject.keywordprototyyppifi
dc.subject.keywordhybridi-identiteettifi
dc.subject.keyworduusliberalistinen taidemaailmafi
dc.titleTaiteellista agonismia – Pohdintaa taiteen ja aktivismin yhteistyöstäfi
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Ala-Ruona_Anniina_2014.pdf
Size:
434.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format