Tierakennushankkeen määrien hallinta suunnittelun ohjausta varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
100 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Keywords
quantities, määrät, road components, rakennusosat, road design, tie, planning stage, tiesuunnittelu, cost planning, suunnitteluvaihe, control, suunnittelun ohjaus
Other note
Citation