Citrus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
14
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee yksittäistä kirjainmuotoiluprojektia. Kyseessä on itse itselleni antama tehtävänanto, jossa tavoitteenani oli suunnitella custom-fontti yhtä käyttötarkoitusta varten. Käyt-tötarkoitus tässä tapauksessa oli sitrus-hedelmistä inspiraationsa saanut fontti, jolla taittaisin pienen reseptikirjasen, jonka reseptit olisivat kaikki sitrusleivonnaisia. Opinnäytetyöni sisälsi sekä kirjallisen että produktio-osuuden. Produktio oli itse fontin suunnit-teleminen, sen näytekirjan taittaminen (sekä kirjoittaminen ja kuvittaminen) ja näkymättömän, uunissa näkyväksi muuttuvan musteen valmistaminen näytekirjan painamista varten. Kirjallisessa osuudessani kerroin produktion valmistumisesta ja sitä varten tekemästäni tausta-työstä. Yritin myös mahdollisuuksien mukaan peilata kirjainmuotoilua laajempanakin alueena tämän yksittäisen projetkin kannalta. Lähteinäni käytin typografiaa ja synestesiaa käsittelevää kirjallisuutta.
Description
Supervisor
Rentola, Kai
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
typografia, kirjainmuotoilu, custom-fontti, kirjaintyyppi
Other note
Parts
  • 15-sivuinen näytekirja Citrus-fontista
Citation