Implementation of distance learning system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
44 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Tässä diplomityössä kuvataan EVTEK-ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan kurssien tukijärjestelmänä toimivan etäopetusjärjestelmän toteutus ja käyttöönotto. Toteutus sisältää järjestelmän suunnittelun, kokoamisen, testaamisen ja tietoturvateknisen tarkastelun. Työssä esitetään myös kirjallisuustutkimuksen perusteella läpileikkaus opetusteorioihin ja kohdekurssien keskeisimpiin sisältöihin, jotka toimivat johdatuksena etäopetusjärjestelmän toteutuksen vaikutuksien analysointiin. Toteutuksen jälkeen etäopetusjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia tutkitaan vertailu- ja kohderyhmien opiskelijoille tehdyn kyselyn avulla, analysoimalla opiskelijapalautteita sekä kurssien arvosanoja. Saatujen tulosten perusteella selvitetään etäopetusjärjestelmän vaikutuksia kurssisuorituksiin Ja opiskelijoiden kokemuksiin kurssien toteutuksista. Lopuksi esitetään opettajien haastattelujen ja käyttökokemusten perusteella kohteena olevan etäopetusjärjestelmän kehitysmahdollisuuksia.
Description
Supervisor
Karvo, Jouni
Thesis advisor
Puska, Matti
Keywords
distance learning system, etäopetusjärjestelmä, data communication technology, tietoliikennetekniikka, implementation, toteutus, effect, vaikutus
Other note
Citation