The empathy challenge

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to examine how to become an empathic graphic designer. Being an empathic graphic designer correlates to various design methods such as human-centered design and participatory design. The desired outcome of the thesis is however not to find another design method, but rather to research how to implement an empathic approach throughout the whole design process. Empathy is a current and acknowledged topic in the rapidly changing society of today. The society has an increasing need for empathic values, on one hand due to the globalization which arise the need of intercultural communication, and on the other hand due to empathy being one of the most important human values in an ever more computerized and automatized society. Graphic designers feel the effect of both globalization and automation. They are expected to automatically be experts in intercultural communication, while simultaneously the budgets and timetables are reduced. This is by no means an easy task, and to do this successfully there need to be a deep understanding for the end user. Empathy is a direct understanding of another person’s situation, feelings, and purposes. Humans are by nature more or less empathic, and the ability can be developed further with adequate training. This thesis is a research into how to become an empathic graphic designer, based on various literature reviews and current researches in the field. The outcome of the thesis is an empathy exercise program, in the form of a mobile application. The program delivers daily empathy exercises/tasks for graphic designers during a period of 12 days. Each task stimulates the empathic brain and subsequently trains the user to become more empathic.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man blir en empatisk grafisk formgivare. Empatisk grafisk formgivning korrelerar med diverse tillgängliga kundcentrerade designmetoder som har slutanvändarens intresse i fokus. Det önskade resultatet av examensarbetet är dock inte att hitta en alternativ designmetod, utan snarare att undersöka hur man kan tillämpa ett empatiskt förhållningssätt under hela designprocessen. Empati är ett populärt och aktuellt ämne i dagens snabbt föränderliga samhälle. Samhället har ett växande behov av empatiska värderingar, å ena sidan för att globaliseringen medför behov av kommunikation och förståelse för folk från andra kulturer och med andra levnadsvanor, och å andra sidan för att empati är en av de viktigaste mänskliga faktorerna i en allt mer digitaliserad och automatiserad värld. Grafiska formgivare drabbas både av globaliseringen och digitaliseringen. Tidtabeller och budgetar stramas åt, samtidigt som kraven på att förmedla budskapet till vitt skilda målgrupper förstärks. För att lyckas med den utmaningen krävs förståelse för de varierande målgrupperna. Empati är förmågan att sätta sig in i andras situation, känslor och avsikter. Människan är till naturen i olika mån empatisk, men förmågan kan förbättras med övning. Genom att studera den litteratur och forskning som finns inom ämnet empati, utforskar detta examensarbete hur man kan träna sin empatiska förmåga och vilka fördelar det medför. Examensarbetets slutresultat är ett 12 dagars empatiprogram i form av en mobil applikation. Programmet ger dagliga utmaningar till användaren. Utmaningarna är olika övningar i empati för grafiska formgivare. Varje utmaning stimulerar de empatiska delarna i hjärnan och tränar således användarens empatiska färdighet.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Seliger, Marja
Keywords
empathy, graphic design, method, training
Other note
Citation