The Road to Exceptional Expertise and Success - A Study of the Collective Creativity of Five Multiple Olympic Gold Medalists

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2016-12-16
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
223 + app. 10
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 257/2016
Abstract
This qualitative study is about self-organized and distributed dynamic systems focusing on the process of building exceptional expertise, paying special attention to how creativity contributes to the process. Using grounded theory, the study reveals, which factors and processes built Finnish multi-times Olympic Champions to become unbeatable; and furthermore, provides insight into what the role of creativity is in the process.  This study states that the development of exceptional expertise in sports is a cumulative cyclical spiral that has six factors linked to each other. The factors in the spiral are: 1) questioning and playing with the thought, 2) insight, 3) systemic applications, 4) faith in self, 5) inner drive and 6) persistent work. These factors have been studied separately in various studies, but how they all link together has not been presented before.  In the system of building excellence, the athlete, the coach and significant other people, as well as the culture, the environment, the equipment and the surroundings are in dynamic interaction. From the effect of these interactions, new opportunities emerge as activities evolve. Little sparks of insights appear little by little through collaboration, seeing, probing and reflecting, affecting an exclusive perspective, understanding, view and allowing holistic insights to develop. Therefore, building excellence is a collective activity merging many peoples' knowing together and this requires creative agency from the athlete as well as from others. As a result of collaboration several expert growing processes often develop side by side, reinforcing each other.  This study shows that creativity has an important role in forming the unique insight and this insight affects the quantum leap to exceptional expertise. In such a non-linear system, it is difficult to find any single creator or a simple explanation for success such as an athlete or coach's creativity. However, it is important to identify creative mechanisms that affect the progression to peak success. Until now, the role of creativity in becoming exceptional in sports has gained little attention in academic research.  This study brings new viewpoints to building excellence in sports. Furthermore, the study sheds light on this thorny concept, providing insight for any experts, teams and organizations also in other domains searching for a winning edge and the way to become exceptional experts.

Tutkimus käsittelee menestykseen johtavaa huippuosaamisen kehittymistä ja luovaa ongelman ratkaisua, ja tuottaa uutta tietoa huippuasiantuntijaluovuudesta sekä menestymisen ja luovuuden kytkeytymisestä toisiinsa. Grounded theory –metodin avulla se pureutuu moninkertaisten suomalaisten olympiavoittajien dynaamiseen, vuorovaikutteiseen ja systeemiseen kehitysprosessiin. Tutkimus osoittaa, että luovuus on tärkeässä roolissa ainutlaatuisen osaamisen kehittymisessä ja vaikuttaa kuuden kriittisen osatekijän kanssa poikkeuksellisen menestyksekkään asiantuntemuksen kypsymiseen. Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä hahmottui luovan ongelmaratkaisun synnyttämä kipinöinti sekä huippuosaajaksi kehittymisen kumulatiivinen ja spiraalinen malli. Mallin osatekijät ovat: 1) Kysyminen ja ajatusten pallottelu 2) näkemyksen muodostaminen 3) soveltaminen 4) usko omaan tekemiseen 5) sisäinen palo ja 6) periksiantamaton työ. Spiraalin pyöriessä, dynaamisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, kulttuurin, välineiden ja ympäristön kanssa syntyy kipinöitä, pieniä oivalluksia, jotka vaikuttavat osaamisen kehittämisen suuntaan ja painotuksiin. Kipinät syntyvät yhdessä tekemisen ja miettimisen, näkemisen, lukemisen, kokeilemisen sekä reflektoinnin seurauksena, avaten uusia näkökulmia, luoden ymmärrystä, sovellusideoita ja muokaten kokonaisnäkemystä. Vaikka tällaisessa systeemisessä kehitysprosessissa on vaikea löytää yksittäisiä tekijöitä tai yksinkertaista selitystä menestykseen ja erityisyyteen, kuten urheilijan tai valmentajan luovuus, tutkimus hahmottaa kriittisiä tekijöitä ja luovia mekanismeja, jotka vaikuttavat huippuasiantuntijaksi kehittymiseen ja menestymiseen. Huippuosaamisen synnyttäminen on kollektiivista toiminta, jossa yhdistetään monien ihmisten tietämystä. Tämä vaatii luovuutta sekä urheilijalta että muilta. Tällainen toiminta tarjoaa samalla aineksia kunkin osallistujan henkilökohtaisen asiantuntemuksen kasvuun, kuten tässä tutkimuksessa sekä urheilijoiden että valmennustiimin jäsenten erityisosaaminen kehittyi yhteistyön seurauksena. Viiden suomalalaisen moninkertaisen olympiavoittajan kehitysprosessin tarkastelu tarjosi lähes laboraoriomaiset olosuhteet huippuosaajaksi kasvamisprosessin tutkimiseen, sillä urheilussa sekä suoritus, että lopputulos ovat tarkasti määriteltyjä ja kriteeristö kaikkien tiedossa. Näin menestystä tavoittelevat ovat lähtökohtaisesti samassa asemassa. Tutkimus osaltaan valottaa luovuuden abstraktia käsitettä, tarjoaa uutta näkökulmaa edistää paitsi yksilöllistä potentiaalia niin myös organisaatioiden voimavaroja sekä auttaa löytämään väyliä ylivoimaisen osaamisen ja poikkeuksellisen asiantuntemuksen saavuttamiseen. Luovuuden osuutta urheilumenestykseen on tutkittu aikaisemmin vähän ja siten tämä tutkimus tarjoaa uuden näkökulman myös urheilututkimukseen. 
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Sydänmaanlakka, Pentti, PhD, Pertec Consulting, Finland
Keywords
expertise, collective creativity, sports, success, development, Olympic athlete, asiantuntijuus, luovuus, kollektiivinen luovuus, urheilu, menestyminen, kehittyminen, Olympiaurheilu
Other note
Citation