Vihainen vedenkeitin. Näkökulmia esineiden merkitysten tarkasteluun ja muotoilukasvatukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2005
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
19
Series
Description
Supervisor
Sava, Inkeri
Keywords
muotoilukasvatus, opetusmenetelmät, kulttuurintutkimus, semiotiikka, haastattelututkimus
Other note
Citation