Adapting to The Changing Landscape Of Online Media: Experiences, Challenges and Tactics Among Professional Content Producers and Media Companies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
87 + app. 101
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 14/2018
Abstract
Digitalization and social media platforms have changed the way content is produced, distributed and shared online. Media companies and professional content producers have struggled to find a sustainable online business model and have experimented between for a fee and for free -models. Simultaneously, media audiences have been increasingly spending their time and consuming content on social media platforms. To content producers, social media platforms have primarily been an outlet for promoting their content, creating word-of-mouth, attracting an audience to a content producer's website and a place to build an online community around the content. Today however, social media platforms are playing an even more substantial role. ln this thesis, I investigate media organizations to map what is and has been done, by whom and why in the context of social media platforms in order to identify different adaptation tactics and to provide a rich description of the adaptation process. My focus is the actions of professional content producers and media companies as they experience how individuals are getting media content and information in several forms and through various online channels, not all of which are controlled by media companies. However as bloggers are a key actor in the social media sphere and a competitor of media companies, l also study these individual content producers. The insights gained from interviews with professional content producers, nethnography and participant observation are mapped through the lens of neo-institutional theory (Greenwood & Hinings, 1996) and are used to explain the experienced challenges and actions taken for preparing for the future and describe the implications of these actions for the media landscape. This research furthers knowledge on how intraorganizational dynamics identified within the analyzed companies and amongst the professional bloggers have had an enabling effect on the type of changes they have undergone. More specifically, through this mapping l describe whether these media companies and professional content producers have experienced convergent or radical change. This dissertation contributes to literature on organizational change as well as on social media platforms and media digitalization.

Digitalisaatio ja sosiaalisen median alustat ovat muuttaneet sitä kuinka sisältöä tuotetaan, toimitetaan ja jaetaan verkossa. Mediatalot ja sisällön tuotannon ammattilaiset ovat kamppailleet löytääkseen kannattavan verkon liiketoimintamallin ja ovat kokeilleet erilaisia ilmaisia ja maksullisia malleja. Samanaikaisesti, media-yleisöt ovat viettäneet kasvavissa määrin aikaa sosiaalisen median alustoilla, sisältöjen parissa. Sisällöntuotannon ammattilaisille sosiaalisen median alustat ovat olleet pääasiassa kanavia sisällön mainostamiseen, sisällön levittämiseen käyttäjien välityksellä, yleisön houkuttelemiseen sisällöntuottajan verkkosivuille, sekä verkkoyhteisön rakentamiseen sisällön ympärille. Kuitenkin tänään, sosiaalisen median alustoilla on yhä tärkeämpi rooli. Tässä tutkimuksessa tutkin media-organisaatioita ja havainnollistan sitä mitä kukin yritys ja sisällöntuottaja on tehnyt ja miksi, sosiaalisen median alustojen kontekstissa. Tavoitteenani on tunnistaa erilaisia sopeutumistaktiikoita, ja havainnollistaa sopeutumisprosessi. Keskityn sisällöntuotannon ammattilaisten toimenpiteisiin ja siihen, kuinka he kokevat yksilöiden median ja tiedon kulutustapojen moninaisuuden ja monikanavaisuuden, erityisesti kun osa kanavista ei ole enää mediatalojen hallinnassa. Bloggaajat ovat olleet avainasemassa sosiaalisen median kentässä ja ovat samalla mediatalojen kilpailijoita, ja siksi tutkin myös bloggaajia sisällöntuottajina. Koostan neo-instituutioteorian avulla haastattelujen, netnografian ja osallistuvan havainnoinnin kautta saatuja löydöksiä (Greenwood & Hinings, 1996). Löydöksien avulla selitän sisällöntuottajien kokemia haasteita ja toimenpiteitä, ja sitä, kuinka he valmistuvat tulevaisuuteen, ja toisaalta, mitä implikaatioita löydöksillä voi olla median tulevaisuudelle. Tämä tutkimus kontribuoi organisaatiomuutoksen tutkimukseen seka sosiaalisen median alustojen ja median digitalisaation tutkimukseen.
Description
Thesis advisor
Rossi, Matti, Prof., Aalto University, Department of Information and Service Management, Finland
Cheshire, Coye, Prof., UC Berkeley School of Information, USA
Keywords
media, social media, neo-institutional theory, content production, blogging, blogs, bloggers, adaptation, democratization
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Pinjamaa, Noora; Asatiani, Aleksandre (2016). Business Challenges of News Media Companies on Digital Platforms. In Twenty-Nineth Bled eConference Digital Economy (BLED), Slovenia (211-223).
  • [Publication 2]: Pinjamaa, Noora, Cheshire, Coye (2016, June). Blogs In A Changing Social Media Environment: Perspectives On The Future Of Blogging In Scandinavia. In Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), Istanbul, Turkey (pp. 1-16).
  • [Publication 3]: Pinjamaa, Noora, Alanne, Aki. (Under review) A Dual Strategy To Survive Digital Disruption –How A Media Company Transformed Itself. Unpublished, submitted.
  • [Publication 4]: Pinjamaa, Noora. (2016, August). Evolution of the Blog Genre: The Emergence of the Corporate Personal Blog. In Scandinavian Conference on Information Systems (pp. 3-15). Springer International Publishing.
Citation