Liikegrafiikan suunnittelu uudessa mediaympäristössä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorHietaniemi, Antti
dc.contributor.authorJärvinen, Oona
dc.contributor.departmentMedian laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Mediaen
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorLeinonen, Teemu
dc.date.accessioned2019-06-09T17:03:14Z
dc.date.available2019-06-09T17:03:14Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractInternet sekä digitaalinen teknologia ovat muuttaneet ihmisten tapaa käyttää mediaa. Esimerkiksi sosiaalinen media ja uudet, erilaiset esitystekniikat ovat vaikuttaneet siihen, miten ja mitä mediasisältöjä seurataan. Erityisesti videomuotoisia esityksiä tukevien alustojen määrä on yleistynyt. Visuaalisen viestinnän tulee sopeutua muuttuviin ympäristöihin ja tarpeisiin, mikä voi edellyttää sisältöjen luojalta uusien toimintapojen omaksumista. Opinnäytetyössäni tutkin liikegrafiikan suunnittelua. Liikegrafiikka valikoitui aiheekseni, sillä havaintojeni perusteella aiheesta löytyy hämmästyttävän vähän aineistoa suhteessa siihen, mikä merkitys liikkeen ymmärtämisellä vaikuttaisi olevan nykypäivän visuaalisen viestinnän suunnittelulle. Erityisesti liikegrafiikkaan liittyvän suomenkielisen kirjallisuuden määrä on varsin vähäinen. Uskon siis, että tuoreelle tutkimukselle aiheesta olisi paikkansa. Opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta sekä taiteellisesta produktiosta. Kirjallisessa osuudessa perehdyn siihen, miksi on syytä uskoa, että ajan ymmärtäminen visuaalisen suunnittelun elementtinä on yhä olennaisempi osa suunnittelijan työtä. Lisäksi tutkin, mikä on ajassa ja tilassa tapahtuvien esitysten suunnittelijan rooli, ja mitä on otettava huomioon, kun liikegrafiikkaesitystä kehitellään. Syvennyn aiheeseen toteuttamalla kolmen liikegrafiikkaesityksen sarjan. Tämän suunnitteluprosessin avulla tarkastelen, millaiset tekijät vaikuttavat lopputulokseen, kun luodaan liikegrafiikkaesitystä visuaalisen viestinnän välineeksi. Painotun työssäni tutkimaan aihetta erityisesti digitaalisten medioiden kautta. Tutkimukseni perusteella liikegrafiikan suunnittelijan täytyy ymmärtää työnsä merkitys visuaalista ulkoasua laajempana kokonaisuutena. Suunnittelijan tulee olla tietoinen visuaalisen tarinankerronnan keinoista sekä eri medioiden ominaispiirteistä. Liikegrafiikka on viestinnän väline, jonka avulla välitetään kertomuksia ja luodaan kokemuksia.fi
dc.description.abstractThe inception of digital technology and the internet have changed the way people use media. What is getting followed by the public is now dictated by new presentation techniques and social media. Especially platforms that are suitable for video have gained more popularity over the years. These things are also changing how media is being consumed as a whole. Visual communication has to adapt to ever-changing environments and needs which may result in a demand for new modes of operation from creators of content. My thesis is about motion graphic design. I chose motion graphics as my subject because I've noticed that there doesn't seem to be enough academic material centered around the topic – at least not enough to meet the demand that the visual communication field of today appears to have for understanding motion. It is hard to find any literature on motion graphics particularly in Finnish, so I have reason to believe that a new study on the subject would be warmly welcomed. The thesis consists of a written portion and an artistic production. In the theoretical part of the thesis I argue that time as an element has become a more essential issue for design work than ever before, as well as the skill to utilize it. In addition to this, I also examine the role of a motion graphic designer and study what kinds of factors must be taken into account when designing a piece that occurs in time and space. To take the topic even further I have produced a series of three motion graphic creations. By analyzing the factors that go into the planning of my own work as a designer I try to get to the core of what goes into a motion graphics production as a tool for visual communication. The study focuses on digital media. Based on the observations made in the thesis one could conclude that it's more important for a motion graphic designer to focus on the meaning of their work as a whole instead of merely the layout. The designer has to be aware of the means of visual storytelling and the requirements dictated by different forms of modern digital media. Motion graphics is an instrument that can be used to convey narratives and create experiences.en
dc.format.extent69
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38476
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201906093549
dc.language.isofien
dc.locationP1 OPINNÄYTTEET D 2019 Järvinen
dc.programmeNew Media Design and Productionen
dc.subject.keywordliikegrafiikkafi
dc.subject.keywordmediafi
dc.subject.keywordvisuaalinen viestintäfi
dc.subject.keywordgraafinen suunnittelufi
dc.subject.keywordanimaatiofi
dc.subject.keywordmotion graphicsfi
dc.subject.keywordvisual communicationfi
dc.subject.keywordgraphic designfi
dc.titleLiikegrafiikan suunnittelu uudessa mediaympäristössäfi
dc.titleMotion graphic design in a new media environmenten
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.barcode1210015817
Files