Pöytäkirja uusjaosta ja sen yhteydessä toimitetusta Pohjantalon RN:o I ja Itätalon RN:o 4 1 tilojen halkomisesta Maakilan kylässä Kemiön kuntaa Turun ja Porin lääniä : Toimitus N:o 28583

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1944
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
129 s. + liitt. 1
Series
Description
Keywords
Other note
Citation