Ikkuna ekologisiin julkisivuihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Opinnäytetyön aiheena on ekologiset julkisivut, ja työ on rajattu lasisiin julkisivuihin. Opinnäytetyö on teoreettinen katsaus aiheesta, ja tärkeimpinä lähdemateriaaleina ovat olleet ekologisiin rakennuksiin ja arkkitehtuuriin kohdistuva tutkimus ja kirjallisuus. Opinnäytetyöhön kuuluu taiteellinen produktio, joka on tehty teoriatiedon perusteella. Keskeisin tutkimustulos on, että lasi on kestävä materiaali, jota voidaan käyttää ekologisten rakennusten julkisivumateriaalina. Se ei ole yksiselitteisesti ekologinen. Lasin valmistuksessa kuluu energiaa, ja ikkunoiden lämmöneristys on heikompi kuin perinteisten julkisivumateriaalien. Toisaalta lasi on kehittynyt valmistusprosessien ja teknologian kehittyessä aikaisempaa ekologisemmaksi Julkisivumateriaalina lasi on kaunis, läpinäkyvä ja ympäristöään heijastava materiaali. Lasin teknologian kehittyminen voi tehdä lasista entistä energiatehokkaamman. Tulevaisuudessa lasijulkisivut voivat mahdollisesti valjastaa aurinkoenergian rakennuksen käyttöön entistä paremmin, jolloin rakennus voi tuottaa kaiken tarvitsemansa energian läpinäkyvän julkisivunsa avulla. Päätelmänä on, että lasiset julkisivut voivat olla osa ekologisen rakennusta ja sitä voidaan nimittää ekologiseksi julkisivumateriaaliksi. Lasijulkisivun suunnittelussa tulee huomioida julkisivun tehtävät, lasimateriaalin käyttäytyminen, aikaisemmin rakennetut julkisivut ja niistä saatu tieto sekä lasinkehityksen uusimmat tuotteet ja työkalut.
Description
Supervisor
Määttänen, Heikki
Thesis advisor
Määttänen, Heikki
Keywords
ekologinen julkisivu, lasijulkisivu, ekologinen rakennus, julkisivu
Other note
Citation