Anthrosols : Havaintoja muutoksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Heinonen
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
52 + 64
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu Anthrosols-nimisestä kuvateoksesta ja Anthrosols : Havaintoja muutoksesta-nimisestä kirjallisesta tutkielmasta. Tutkielma sisältää neljä esseemuotoisista kirjoitusta. Teoksen nimi Anthrosols viittaa maa-ainestyyppiin, joka on muodostunut ihmisen pitkäaikaisen toiminnan tuloksena. Kuvateoksessa on näkymiä kaupungista, työmaiden laidoilta ja niiden sisäpuolelta. Kuvien tapahtumapaikka on kaupunki, jota rakennetaan parhaillaan kiivaasti. Kuvissa ei ole tunnistettavia ihmishahmoja, mutta niistä voi nähdä ihmisen elinympäristöönsä kohdistamat vaikutukset. Työmaat ovat väliaikaisia ja ulkoapäin tarkasteltuna sekasortoisia kokonaisuuksia, joiden rakentumista ohjaa kuitenkin tarkka suunnitelma ja tavoite rakennuksen ja sen ympäristön valmistumisesta asukkaiden ja kaupunkilaisten käyttöön. Teoksen kuvissa on nähtävillä toisaalta työmaiden väliaikaisuus ja toisaalta kaupungin ajalliset kerrostumat. Vaikka kuvani ovat pienen pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevan kaupungin alueelta, niiden aiheena ovat globaalit ilmiöt: kaupungistuminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen, kaupunkien näkymätön infrastruktuuri ja ihmisen toimien vaikutus ympäristöön. Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee kaupunkeihin, kehitykseen, työmaihin ja valokuvaan liittyviä asioita, jotka koen itselleni tärkeäksi ja joita haluan nostaa teosteni kautta keskusteluun. Esseiden aiheina ovat ilmakuva, työmaa, kaupunki ja valokuva tallenteena. Tutkielmani sivuaa myös Risograph-painotekniikkaa.

My thesis consists two parts: artist book Anthrosols and written part Anthrosols : Havaintoja muutoksesta which contains four essays. The title of the work Anthrosols refers to the type of soil that has formed as a result of long-term human activity. Thesis demonstrates views of the city, the inner and outer dimensions of the construction site. The location of the pictures is a city that is currently under construction. The pictures do not have recognizable human figures. But you can see the impact of humans. The construction sites are temporary. From the outside they are chaotic entities. The construction is guided by an exact plan and the goal is to create environment for the residents. In the pictures of the work one can see the temporary nature of the worksites and the temporal sediments of the city. Although my pictures are taken in a small city in the northern hemisphere, they tell the story of the global phenomenas: urbanization, urban condensation, urban invisible infrastructure; the impact of human activities on the environment. The written part of my thesis deals with issues relating to cities, development, worksites and photography. I feel important to bring my thoughts through my work to the discussion. The themes of my essays are: aerial photography, feeling of the construction site, a city and photograph as a record. My thesis also presents experiences with special Risograph printing technology.
Description
Supervisor
Kella, Marjaana
Thesis advisor
Weselius, Hanna
Heikkilä, Tapio
Keywords
valokuva, tallenne, muutos, kaupunki, kaupungistuminen, ilmakuva, Risograph
Other note
Citation