Metallikuorisen matkapuhelimen antennisuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee antennin suunnittelua, toteutusta ja mittauksia metallikuoriseen matkapuhelimeen. Puhelimen pääantenni sijaitsee laitteen alapäässä ja kattaa neljä GSM- ja viisi UMTS-taajuuskaistaa. Ongelmat liittyivät alumiiniseen kuorirakenteeseen, joka on sähköä johtavaa materiaalia. Tässä työssä ensin esitellään antenniin liittyviä säteilyparametreja ja antennityyppejä. Antenniin liittyviä systeemi- ja muita vaatimuksia tutkitaan seuraavaksi. Käsi- ja päävaimennuksella on osoitettu olevan suuri merkitys matkapuhelimen radion suorituskykyyn. Tässä työssä suunniteltiin, toteutettiin ja mitattiin matkapuhelimen solukkoverkon antenni. Toteutetusta antennista mitattiin kaikki suorituskykyä kuvaavat parametrit mukaan lukien TRP, TRS, SAR ja HAC. Mittauksissa käytetään myös pää- ja käsimalleja Työn tulosten perusteella huomattiin, että hyvä suorituskyky on saavutettavissa vapaassa tilassa. Samoin pään vieressä vaimennus oli hyväksyttävä ja vaatimukset täytettiin, mutta käsivaimennus oli aika suuri. Kaikkien mittausten jälkeen matkapuhelimen simulointimalli tehtiin vastaamaan tarkasti lopullista tuotetta. Tulokset osoittivat hyvin samoja tuloksia, paitsi antennin taajuusvaste alataajuuksilla oli ylävireinen. Tuloksista voi huomata, että simuloimalla pystyy saavuttamaan hyvän suorituskykyarvion ennen varsinaista prototyyppiä.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Koskinen, Rami
Keywords
antenna, antenni, mobile phone, matkapuhelin, metal covers, metallikuori, TRP, TIS
Other note
Citation