Arvometallimalmiesiintymän hyödyntämisen ja vaikutusten arviointi, Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPeltonen, Petri
dc.contributor.advisorHämäläinen, Jyrki
dc.contributor.authorKorhonen, Harri
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorJolma, Ari
dc.date.accessioned2014-06-25T08:41:00Z
dc.date.available2014-06-25T08:41:00Z
dc.date.issued2014-06-09
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena oli arvioida Rantasalmen Osikonmäen kylässä olevan kultaesiintymän edellytykset mahdollista kaivostoimintaa varten. Työssä kartoitettiin mahdollisen kaivoksen perustamiseen liittyvät riskit, ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset. Kaivostoiminnan riskejä sekä kaivostoiminnan vaikutuksia kartoitettiin Osikonmäen kultaesiintymän tutkimusaineiston, muun kirjallisuuden, kaivosvierailujen, asiantuntija-arvioiden sekä kyselytutkimuksen avulla. Osikonmäen kultaesiintymää on tutkittu 1970-luvulta saakka useamman eri yhtiön toimesta ja malminetsintä jatkuu. Olemassa olevien tutkimustulosten ja vuoden 2013 keskimääräisen kullan hin¬nan perusteella Osikonmäen kullan arvoksi on arvioitu noin 300 miljoonaa euroa. Tutkimustyön perusteella suurin kaivostoiminnan vaikutus kohdistui Osikonmäen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Mahdollisen kaivostoiminnan pintavesistöön kohdistuva vaikutus on suuri uhka sekä kaivoksen lähialueelle, että laajemmin koko Saimaan vesistöalueelle. Tutkimustyön perusteella kuntatalouteen sekä lähialueen elinkeinoelämään merkittävin vaikutus arvioitiin muodostuvan palvelujen kysynnän kasvun kautta. Merkittävä kaivoksen työllistämisvaikutus muodostuu suuren mittaluokan kaivostoiminnassa sekä jatkojalostamisen (rikastus) myötä. Tutkimustyön perusteella Rantasalmen Osikonmäen kultakaivoksen edellytykset eivät täyty avolouhinnan ja tämänhetkisen teknologian yhdistelmänä. Tulevaisuudessa mahdollisen maanalaisen louhinnan sekä sen hetkisen parhaan mahdollisen ja käyttökelpoisen teknologian (BAT) yhdistelmänä kultakaivoksen edellytyksiä on arvioitava uudelleen.fi
dc.description.abstractThe study aims at assessing the conditions for the potential mining of the gold deposit in Osikonmäki village in Rantasalmi. The thesis charts the social and economical effects and the risks if the mine is started and outlines an environmental impact assessment on the case. The charting of the risks and effects of the possible mining activity is based on the Osikonmäki prospection material and other written sources as well as on mine visits, expert assessments and a questionnaire survey. Osikonmäki gold deposit has been explored by several mining companies from the 1970s onwards and the research is still going on. According to the current results the total value of the Osikonmäki gold is about 300 million euros based on the average gold rate of 2013. This study concludes that the mining activity would principally effect on the Osikonmäki landscape of nationwide importance. The mining operations would also cause a major threat on the bodies of surface water both in the neighbouring areas of the mine and, more widely, in the whole Saimaa water system. The main impact on the regional and municipal economy would be attained through the increase of the local service branch. The goldmine would have a significant effect on the local employment situation only through a large-scale mining activity and through mineral processing (benefication). According to this research, the preconditions for the Osikonmäki goldmine remain unfulfilled, if open pit mining is used together with the current technology. In the future, the feasibility of mining activity can be re-examined, provided that a combination of underground mining and the Best Available Techniques (BAT) of the moment will be introduced.en
dc.format.extent117
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13477
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201406252209
dc.language.isofien
dc.programmeYmpäristötekniikan DI-ohjelmafi
dc.programme.majorYmpäristötekniikkafi
dc.programme.mcodeIA3003fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordarvometallimalmifi
dc.subject.keywordkultakaivosfi
dc.subject.keywordmineralisaatiofi
dc.subject.keywordrikastusfi
dc.subject.keywordrikastushiekkafi
dc.subject.keywordsivukivifi
dc.subject.keywordTroy Ounce (oz)fi
dc.subject.keywordvesitase.fi
dc.subject.keywordprecious metal oreen
dc.subject.keywordcoldmineen
dc.subject.keywordmineralizationen
dc.subject.keywordbeneficationen
dc.subject.keywordtailingsen
dc.subject.keywordwaste-rocken
dc.subject.keywordTroy Ounce (oz)en
dc.subject.keywordwater balance.en
dc.titleArvometallimalmiesiintymän hyödyntämisen ja vaikutusten arviointi, Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivosfi
dc.titleAssessment for the utilization and impacts of precious metal deposit, Case: Osikonmäki goldmine in Rantasalmien
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_90334
local.aalto.idinssi49431
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Korhonen_Harri_2014.pdf
Size:
2.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format