Easy mobile person-to-person payments - end-users' perspective

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRiihiaho, Sirpa
dc.contributor.authorHaanperä, Tapio M.
dc.contributor.departmentSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorNieminen, Marko
dc.date.accessioned2020-12-28T10:10:33Z
dc.date.available2020-12-28T10:10:33Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractBackground: Mobile phones are rarely used as payment instruments at point-of-sale in Finland. Consumers are satisfied with the payment instruments for person-to-business (P2B) payments, but are interested in mobile person-to-person (P2P) payments (due to their numerous advantages). Thereby, mobile P2P payments can serve as the first step towards mobile P2B payments. This thesis studies Finnish consumers' P2P payment habits and the situations in which these payments occur. The thesis also studies the consumers' expectations and desires about mobile P2P payments. Approach: The empirical part of this research consists of 8 interviews and an online survey with 79 respondents. Results: Most P2P payment situations consist of sharing bills and costs with friends. These money transfers are made using online bank or cash. However, these methods have some evident shortcomings that mobile payment methods could overcome. With mobile phones, users can pay instantly (regardless of time and place), save all transactions for personal recordkeeping, set a transaction limit, pay the exact amount, make payment requests to others and receive confirmation for all transactions. In general, study participants were interested in mobile P2P payments and believed to be using their mobile phones for P2P payments in the future - even more than for P2B payments. Conclusion: The results of the empirical study, backed with related research, indicate that mobile phones are likely going to be used as an alternative payment instrument for person-to-person payments in Finland.en
dc.description.abstractTausta: Mobiili lähimaksaminen ei ole yleistynyt Suomessa useasta syystä. Kuluttajat ovat tyytyväisiä nykyisiin maksutapoihin kaupoissa, mutta kuluttajien välistä. mobiilimaksamista kohtaan vaikuttaisi olevan selkeää kiinnostusta sen tarjoamien lukuisten hyötyjen vuoksi. Kuluttajien välinen mobiilimaksuliikenne saattaisikin avata tien laajempaan matkapuhelinten käyttöön maksuvälineinä myös kaupoissa. Tämä diplomityö käsittelee millä tavalla suomalaiset tällä hetkellä maksavat kuluttajien välisiä maksuja sekä minkälaisia tilanteita nämä ovat. Tässä tutkimuksessa myös selvitetään minkälaisia odotuksia ja toiveita suomalaisilla on kuluttajien välisestä mobiilimaksamisesta. Tutkimusmenetelmä: Tutkimuksen empiirinen osa käsittää. 8 haastattelua sekä kyselyn, jossa oli yhteensä 79 vastaajaa. Tulokset: Suurin osa kuluttajien välisistä maksutilanteista liittyy laskujen ja kulujen jakamiseen ystävien välillä. Nämä rahansiirrot suoritetaan joko verkkopankin kautta tilisiirtona tai käteisellä. Nykyisissä maksutavoissa on kuitenkin selviä puutteita. Kuluttajien valistella mobiilimaksamisella voidaan tuoda selviä parannuksia verrattuna nykyisiin maksutapoihin: mahdollisuus maksaa välittömästi (riippumatta ajasta ja paikasta), tallentaa maksutapahtumat, asettaa siirtoraja, maksaa tarkka summa, tehdä maksupyyntöjä sekä saada vahvistus tehdyistä rahasiirroista. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista uskoivat käyttävänsä matkapuhelinta kuluttajien väliseen maksamiseen tulevaisuudessa ja olivat myös kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta - jopa enemmän kuin kaupassa tehtävästä mobiilimaksamisesta. Johtopäätös: Tämän tutkimuksen tulokset yhdessä aiempien tutkimusten kanssa viittaavat siihen, että matkapuhelimia tullaan Suomessa käyttämään vaihtoehtoisena maksuvälineenä kuluttajien välisessä maksamisessa.fi
dc.format.extent[8] + 97 + [18]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99951
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122858782
dc.language.isoenen
dc.programme.majorKäytettävyystutkimusfi
dc.programme.mcodeT-121fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordmobile paymenten
dc.subject.keywordmobiilimaksaminenfi
dc.subject.keywordperson-to-person paymenten
dc.subject.keywordkuluttajien välinen maksaminenfi
dc.subject.keywordmoney transferen
dc.subject.keywordrahansiirtofi
dc.subject.keywordpayment habitsen
dc.subject.keywordmaksutottumuksetfi
dc.subject.keywordelectronic commerceen
dc.subject.keywordsähköinen langaton kaupankäyntifi
dc.subject.keywordwirelessen
dc.subject.keywordkuluttajahyväksyntäfi
dc.subject.keywordconsumer acceptanceen
dc.subject.keywordmaksuskenaariofi
dc.subject.keywordpayment scenarioen
dc.subject.keywordkäyttäjäkeskeinen suunnittelufi
dc.subject.keyworduser-centered designen
dc.titleEasy mobile person-to-person payments - end-users' perspectiveen
dc.titleKuluttajien välinen mobiilimaksaminen - loppukäyttäjien näkökulmafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_05153
local.aalto.idinssi44611
local.aalto.openaccessno
Files