Johdatus uutta liiketoimintaa luovien innovaatioiden maailmaan: Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
156
Series
Abstract
Tämä kirja on tarkoitettu henkilöille, jotka pyrkivät löytämään uusia näkökulmia ja toimintamalleja yrityksen tarjoaman ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kirjassa käsitellään radikaalien innovaatioiden kehittämisessä tunnistettuja strategisia ja operatiivisia haasteita sekä esitetään niiden ratkaisemiseen soveltuvia toimintamalleja ja esimerkkejä. Kirja antaa lukijalle kokonaiskuvan muutoksen vaatimuksista ja tarjoaa konkreettisia ratkaisuja innovaatiotoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.
Description
Keywords
johtaminen, innovaatiojohtaminen, innovaatio, innovaatiotoiminta, tuotekehitys, radikaalit innovaatiot, epäjatkuvat innovaatiot, liiketoiminnan kehittäminen
Other note
Citation