Sisäisen markkinoinnin työkalujen hyödyntäminen asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotossa.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2007
Department
Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Department of Marketing and Management
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
markkinointi, sisäinen markkinointi, asiakashallinta, tietojärjestelmät
Other note
Citation