Human-centred design in a concept development process, case: Uponor

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
The objective for this project was to develop cross-linked polyethylene pipe installation related products, with the focus on pipe hangers, for a company which deals mainly in business-to-business products. The problem areas related to pipe installation were explored using human-centred design methods. The thesis project was done in three parts: research, concept design and prototyping. During the research phase, the user research results showed that a majority of the contractors interviewed said that they didn’t want to use the cross-linked polyethylene pipe in larger dimensions because it was too flexible and didn’t match with the aesthetics of pipes they had grown used to, namely copper and CPVC. Instead of the lack of new pipe hanger products, the pipe flexibility was identified as the major design problem. During the concept creation phase an idea was created for a structurally stiff insulation, to help support the overtly flexible cross-linked polyethylene pipe. After the exploring the shape properties with 3d-modeling, the technical feasibility of this concept was tested with a computer simulation. In addition, plastic pipe hanger concepts were created to work with the insulation. The results of the simulation came out promising, so a 1:1 scale prototype of the insulation was fabricated by CNC-milling, in the prototyping phase, with the same materials as were used in the simulation. The plastic hanger parts were 3d-printed. The testing was done in Uponor’s laboratory in Virsbo, Sweden, where the prototype was user tested during installation. The project showed that human centric design methods are an effective way of defining the most important aspects which should be focused on in a product design process concept creation phase.

Projektin päämääränä oli kehittää ristiinlinkitetystä polyeteenistä valmistettujen vesijohtojen asentamiseen liittyviä tuotteita, painon ollessa putkien kannakoinnilla. Tuotteet on suunnattu yritysten väliseen kaupankäyntiin. Vesijohtojen asennukseen liittyviä ongelma-alueita tutkittiin käyttäjäkeskeisillä tutkimustavoilla. Lopputyöprojekti eteni kolmessa vaiheessa: tutkimus, konseptisuunnittelu sekä prototyyppien laatiminen. Tutkimusvaiheessa käyttäjätutkimuksen yksi keskeisistä löydöksistä oli, että urakoitsijat eivät halua käyttää ristiinlinkitettyä polyeteeniputkea suurempien halkaisijoiden koossa koska putki on liian joustavaa, eikä vastaa heidän putkien asennukseen liittyviä esteettisiä tottumuksiaan. Putkituotteet joihin haastatellut urakoitsijat olivat tottuneet, olivat materiaaliltaan kuparia tai CPVC:tä. Uusien kannakkeiden kehittämiseen sijaan paino työssä siirtyi putken liiallisen joustavuuden ratkaisemiseen. Konseptointivaiheessa syntyi idea eristeen käyttämisestä jäykistävänä rakenteena ristiinlinkitetyn polyeteeniputken tukemiseksi. Eristettä tutkittiin 3d-mallin avulla jonka jälkeen idean teknistä toimivuutta kokeiltiin putken lämpölaajenemiskäyttäytymisen tietokonesimulaatiolla. Eristeen lisäksi luotiin konseptit siihen sopivista muovisista putkikannakkeista Tietokonesimulaation tulokset näyttivät lupaavilta, joten eristeestä päätettiin valmiistaa 1:1 mittakaavan prototyyppi CNC-jyrsimellä Aalto yliopiston puupajalla. Muoviset putkikannakkeet 3d-tulostettiin. Valmistetuilla prototyypeillä tehtiin käyttäjäkokeilua Uponorin laboratoriossa Virsbossa. Projekti osoitti että käyttäjäkeskeiset suunnittelumetodit ovat tehokas tapa määrittää keskeiset muotoiluongelmat tuotekehityksen konseptointivaihetta varten.
Description
Supervisor
Miettinen, Eero
Thesis advisor
Miettinen, Eero
Keywords
human-centred design, product design, concept design, usability, ergonomics, business-to-business
Citation