Kriittiseksi suunnitellun esineen synty ja tarpeellisuus -Pohdintaa seksuaalisen fetisismin- ja taiteen ready-made-käsitteiden avulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Lopputyössäni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Toimiiko kriittinen suunnittelu niin kuin sen pitäisi vai onko se harhautunut alkuperäisestä päämäärästään? 2. Onko mahdollista löytää tuore näkökulma kriittiseen suunnitteluun, tarkastelemalla jo olemassa olevia, keskustelua herättäviä tuotteita seksuaalisten fetissien maailmasta? 3. Kuinka kriittinen suunnittelu voisi hyötyä taidekentältä tutusta ready-made käsitteestä? 4. Voiko edellä mainittuihin kysymyksiin vastaamalla johtaa uuden ajattelumallin tukemaan kriittisen suunnittelun teoriaa? 5. Voiko kyseistä teoriaa soveltaa yleisemmälläkin tasolla? Lopputyössäni pohdin edellä mainittuja kysymyksiä alaansa ymmärtämään oppivan suunnittelijan näkökulmasta, toisin sanoen omastani. Pyrin määrittelemään kriittisen suunnittelun mahdollisuuksia päästä asettamiinsa päämääriin pääosin alan pioneerien, Anthony Dunnen ja Fiona Rabyn esimerkkien pohjalta. Heidän teorioidensa lisäksi lopputyöni alkusysäyksenä toimii oma kriittisen suunnittelun ja taiteen välimaastoa tutkiva projektini: D.I.Y. Partner. Tutustun seksuaalisten fetissien maailmaan ja etsin sieltä mielipiteitä jakavia esineitä, joita tarkastelen kriittisen suunnittelun näkökulmasta. Tuon kriittisen suunnittelun piiriin myös taidekentältä tutun ready-made käsitteen, jonka avulla selvitän kantaa ottavan taiteen, kriittisen suunnittelun ja olemassa olevien esineiden kolmiyhteyttä. Löydöksieni avulla pohdin, voiko näistä aineista koottua suunnitteluideologiaa soveltaa uskottavasti yleisemmälläkin tasolla. Lopuksi pyrin hahmottamaan, voisiko oman tulevaisuuden suunnittelun alalla pohjata edellä mainittuun suunnitteluideologiaan.
Description
Supervisor
Ilpo Koskinen, Professori
Keywords
Kriittinen suunnittelu, Seksuaaliset fetissit, Ready-made, Kulutus kriittisyys
Other note
Citation