Kuva ei ole prosessi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
Opinnäytetyöni kertoo monien eri näkökulmien kautta taiteellisen työskentelyprosessin merkityksestä. Kirjallinen osa on prosessikuvaus, jossa kerron tästä opinnäytetyöstä ja sen taiteellisen osan, liikkuvan kuvan teos nimeltä Kuva, toteutuksesta. Lähtökohtana tutkimukselle on ollut oman taiteilijuuteni ja taiteellisen ilmaisun perustan tunnistaminen. Taidehistorian keskittyessä valmiisiin taideteoksiin, väitän, että yksittäisen taiteilijan ymmärtäminen vaatii hänen työskentelynsä ja tuotantonsa tuntemista kokonaisuutena. Luonnokset ja keskeneräiset työt ovat avain tähän ymmärrykseen. Taiteilja ja aktiivisuutensa, hänen työnsä ansaitsee huomion. Opinnäytetyössäni pohdiskelen myös sitä, miten taiteilija valitsee teoksiensa aiheet ja mitä tarkoittaa kun taiteilija liikkuu ja etsii, eli elää prosessissa. Omakohtaisen pohdinnan kautta kerron Sehnsucht (kaipuu) – tunnetilasta, joka on melankolinen, mutta aktivoiva motivaatiotekijä taiteilijoille. Väitän myös, että taiteilijoilla on joukko aiheita jotka toistuvat heidän työskentelyssään. Nämä johtoaiheet (Leitmotiv) edustavat taiteilijan tuntematonta taiteellisen ilmaisun ydintä. Kerron myös opinnäytetyön taiteellisen osan toteutuksesta, sillä olen miettinyt mitä taiteellinen työskentely on käytännössä; miten aika jakaantuu taiteen ja muun elämän välillä. Taiteellinen osa Kuva on kolminäytöksinen essee-elokuvan lajityyppiin sopiva liikkuvan kuvan teos, jonka olen tehnyt täysin omatoimisesti. Teos rakentuu siihen kirjoittamani tekstin varaan, joka toisintaa kirjallisessa osassa esiteltyjä aiheita.
Description
Supervisor
Hippeläinen, Tuovi
Thesis advisor
Hippeläinen, Tuovi
Keywords
Sehnsucht, Leitmotiv, prosessi, essee-elokuva
Citation