Päästä-päähän reitittävä Ethernet – Tekninen kokeilu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
xi, 75, [10]
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja analysoida Ethernet- ja IEEE 802.1 -standardeja, sekä IPv4- ja IPv6-protokollia. Näiden parhaita puolia yhdistämällä kehitettiin uusi päästä-päähän reitittävä Ethernet -konsepti, jonka mukaan rakennettiin Proof of Concept -verkko. Tämä idea pyrkii ratkaisemaan Internetin suurimman ongelman, jossa osoiteavaruudesta loppuvat osoitteet, käyttämällä laitteiden identifioimiseen ja Ethernet-pakettien reitittämiseen sekä MAC- että NSAP-osoitteita. Hierarkkisuuden puute osoitteissa estää tehokkaan reitityksen ja sen takia Ethernet-verkot eivät skaalaudu maailmanlaajuiseksi verkoksi. IEEE 802.1 -standardeissa on parannettu Ethernet-verkkojen skaalautuvuutta, mutta osoitteistusta ei ole muutettu ja reititykseen käytetään edelleen Spanning Tree -protokollaa. Internet-protokollan versio 4:stä tuli Internetin hallitseva verkkoprotokolla, koska siinä osoitteisto on hierarkkinen, mikä mahdollistaa tehokkaan reitityksen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut pieni osoiteavaruus, josta osoitteet alkavat loppua. IPv6:ssa on suurempi osoiteavaruus, mutta siltikään se ei ole syrjäyttänyt IPv4-osoitteita. RE2EE:n ideana on lisätä Ethernet-verkkoon hierarkkiset osoitteet, jotka yhdessä mahdollistaisivat riittävän ison osoiteavaruuden ja tehokkaan reitityksen. Proof of Conceptissa luotiin RE2EE-verkko pienessä mittakaavassa ja todistettiin sen avulla RE2EE:n perusominaisuuksin toteuttaminen käyttämällä ainoastaan Ethernet-paketteja.

The main goal of this thesis is to investigate and analyse the Ethernet and IEEE 802.1 standards, and IPv4 and IPv6 protocols. From those combine a new idea of Routed End-to-End Ethernet in theory and to build a Proof of Concept network that shows it in a small scale. This concept would solve the address exhaustion problem by using MAC and NSAP addresses for host identification and for routing Ethernet packets in the network. From Ethernet and IEEE 802.1 standards we found that the main problem of the Ethernet is that it does not have hierarchical addresses. Hierarchical addresses would allow efficient routing enabling the network to scale globally. IEEE 802.1 has many standards with features for scaling Ethernet networks better, but they are still not enough. The only routing protocols used in the Ethernet networks are still the Spanning Tree Protocols. Internet Protocol version 4 that is the dominant network protocol in the Internet, has a hierarchical address space enabling efficient routing. A big problem with IPv4 is that the address space is small and is running out of addresses. IPv6 has larger address space, but for some reason the deployment is really slow. RE2EE would use Ethernet added with hierarchical addresses for the Internet. This would make the address space large enough and also efficient routing would be possible. In the Proof of Concept a small scale network was built, which showed that it is possible to create the basic functionalities of RE2EE using only Ethernet packets.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Ilvesmäki, Mika; TkT
Keywords
IP, IPv4, IPv6, Ethernet, NSAP, RE2EE, networking, Internet, IP, IPv4, IPv6, Ethernet, NSAP, RE2EE, verkottaminen, Internet
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012212