Developing the recycling and return systems of cable drums in Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Behind the research question is the topic of combining the return systems of cable drums, which has already been on the table for a long time. A new emphasis has been set on the topic by tightening the producer's responsibility, which will oblige cable producers to recycle 15% of the cable drums that they will be supplying to the market from 2008. The research questions are: 1. How should the return system of cable drums be managed and organized? 2. How should the rules and principles of combined return system be agreed?, and 3. How big direct cost savings can be gained by combining return systems of cable drums? The object of the study is to give answers to the question by researching the topic from the perspective of economic, customer perspective and from the perspective of the producer's responsibility. The research paper consists of the introduction part, the part of introducing correspondent return systems, the part of analysing possible solutions for combining separate return systems and the conclusion part. According to the results of the study, combining the return systems would bring the savings of 15.000 euros per month and deliberate 12.000 euros of capital by decreasing the stocks of cable drums. In addition to this it would benefit the cable producer's customers by lowering the costs and trouble of returning their used cable drums. Fulfilling the 15% recycling objective of cable drums depends on whether fixing and repairing the cable drums will be considered as recycling. The legislation is still unfinished about the issue and it is supposed to be finished by the end of summer 2006. As a conclusion of the study, it is recommended to lower the price of used cable drums to their use value, and to establish a joint venture to execute purchasing of all the cable drums and covering the costs of it.

Tutkimuksen taustalla on kaapeliteollisuudessa jo pitkään puheenaiheena ollut kaapelikelojen palautusjärjestelmien yhdistäminen. Uutta pontta palautusjärjestelmien yhdistämiseen on saanut aikaan vuodesta 2008 alkaen tiukentuva tuottajavastuu, joka tulee velvoittamaan kaapelituottajat kierrättämään 15 % markkinoille toimittamistaan kaapelikeloista. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten yhteisen palautusjärjestelmän hallinnointi ja kelapalautuspisteet tulisi organisoida? 2. Miten yhteisen palautusjärjestelmän toimintaperiaatteet ja pelisäännöt tulisi sopia? ja 3. Miten suuria suoria kustannussäästöjä palautusjärjestelmien yhdistämisellä voidaan saavuttaa? Tutkimuksen tavoitteena on antaa perusteltuja vastauksia tutkimuskysymykseen tutkimalla palautusjärjestelmien yhdistämisen vaikutuksia kustannusten, asiakkaiden sekä tuottajavastuun kannalta. Tutkimus koostuu johdanto-osasta, vastaaviin palautus- ja kierrätysjärjestelmiin tutustumisosasta, palautusjärjestelmien yhdistämisvaihtoehtojen analysointiosasta sekä yhteenveto-osasta. Tutkimuksen tulosten mukaan palautusjärjestelmien yhdistäminen toisi varovaisen arvion mukaan suoria säästöjä henkilöstökuluissa sekä kuljetuskustannuksissa yhteensä 15 000 euron verran kuukausitasolla ja vapauttaisi kelavarastoista pääomaa 12 000 euroa. Lisäksi se hyödyttäisi kaapelivalmistajien asiakkaita alentaen kelojen palauttamisen kustannuksia. Tuottajavastuun mukaisen 15 % kierrätystavoitteen täyttäminen ja sen kustannukset riippuvat olennaisesti siitä, katsotaanko kelojen korjaus ja huolto kierrätykseksi. Lainsäädäntö on tältä osin vielä keskeneräinen ja valmistunee kesän 2006 aikana. Suosituksina yhteisen palautusjärjestelmän toteutukseksi ovat kelojen hinnoittelu niiden todellisen käyttöarvon mukaan sekä yhteisyrityksen perustaminen, joka hoitaisi keskitetysti kelavirtojen ohjaamisen ja sekä uusien että käytettyjen kelojen hankkimisen.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Siitari, Vesa
Keywords
recycling, kierrätys, reusing, uudelleenkäyttö, co-opetition, co-opetiton, producer´s responsibility, tuottajavastuu
Other note
Citation