Josephson effect in ultracold Fermi gases

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorHeikkinen, Miikka
dc.contributor.departmentTeknillisen fysiikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTörmä, Päivi
dc.date.accessioned2020-12-05T14:40:15Z
dc.date.available2020-12-05T14:40:15Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractThis master's thesis studies the theory of ultracold atomic Fermi gases. A system of two BCS superfluids coupled with radio frequency fields is studied as an analogue of the Josephson junction in ultracold gases. This system is shown to display an asymmetric Josephson effect, which is a genuine expansion of the Josephson effect encountered in solid state physics. Finite temperature effects and interactions between the two BCS superfluids are shown to enrich the dynamics of the system further, leading for example to a phase difference between two components of the alternating Josephson current.en
dc.description.abstractTässä diplomityössä käsitellään ultrakylmien fermikaasujen teoriaa. Radiotaajuuksisilla kentillä toisiinsa kytkettyjen BCS-supranesteiden muodostamaa järjestelmää tutkitaan Josephsonin liitoksen vastineena ultrakylmissä kaasuissa. Työssä osoitetaan, että tällaisessa järjestelmässä voidaan havaita asymmetrinen Josephsonin ilmiö, joka on kiinteän aineen fysiikasta tutun Josephsonin ilmiön laajennus. Edelleen työssä näytetään, että äärellinen lämpötila ja supranesteiden väliset vuorovaikutukset tuovat oman lisänsä järjestelmän käytökseen esimerkiksi vaihe-erona Josephsonin vaihtovirran muodostavien hiukkasvirtojen väälillä.fi
dc.format.extentvi + 58
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96680
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555514
dc.language.isoenen
dc.programme.majorFysiikkafi
dc.programme.mcodeTfy-3fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordJosephson effecten
dc.subject.keywordJosephsonin ilmiöfi
dc.subject.keywordfermi gasen
dc.subject.keywordfermikaasufi
dc.subject.keywordsuperfluidityen
dc.subject.keywordsuprajuoksevuusfi
dc.subject.keywordBCS-theoryen
dc.subject.keywordBCS-teoriafi
dc.titleJosephson effect in ultracold Fermi gasesen
dc.titleJosephsonin ilmiö ultrakylmissä fermikaasuissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_38001
local.aalto.idinssi38124
local.aalto.openaccessno
Files