Toiseuden lumo. Queerit samaistumiset 90-luvun naishahmoihin.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee homomiehen näkökulmasta samaistumistani naispuolisiin elokuvahahmoihin. Tutkimustehtävä oli selvittää miksi samaistun miesten sijasta yleensä naispuolisiin henkilöihin ja hahmoihin. Aineistona oli kolme elokuvaa 90-luvulta: Alien 3, Basic instinct – vaiston varassa ja Piano sekä näiden elokuvien naispäähahmot. Lähestyin aihetta tutkimalla miten hahmojen identiteetit rakentuvat ja millaisia homouteen rinnastuvia teemoja elokuvissa esiintyy. Tutkimusmenetelmänä oli elokuvien lähilukeminen queer-tutkimuksen näkökulmasta, kyseenalaistaen olettamukset sukupuolesta, ja etsien elokuvista normeja rikkovaa queeriä sisältöä. Johtopäätökset esittävät, että tutkittavien naisten identiteetit rikkovat normatiivisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä stereotypioita, ja elokuvat sisältävät runsaasti queerejä aineksia, tehden naispäähenkilöistä minulle helposti samaistuttavia.
Description
Supervisor
Mira Kallio-Tavin, Mira Kallio-Tavin
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
samaistuminen, queer, sukupuoli, seksuaalisuus, visuaalinen kulttuuri, elokuva
Other note
Citation