Sammalet maisemassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Sammalet ovat alkeellinen kasviryhmä, joka on läsnä lähes jokaisessa maisemassa. Usein sammalet yhdistetään metsiin, mutta myös kaupungit ovat niille otollista kasvuympäristöä. Sammaleita esiintyy luonnollisesti kaduilla, aidanteilla, katoilla ja seinissä. Sammalen suunnitelmallinen käyttö puutarhataiteessa ja maisema-arkkitehtuurissa on kuitenkin toistaiseksi länsimaissa vähäistä. Japanissa sammal taas on tärkeässä roolissa jokaisessa puutarhassa. Sammalen istutuskäytölle löytyy muitakin, kuin vain esteettisiä perusteluita. Sammal sitoo itseensä runsaasti kosteutta ja voi näin olla avuksi hulevesien pidätyksessä. Kuten muukin kasvillisuus, myös sammalet tasaavat kaupunkien lämpösaarekeilmiötä ja suojaavat pintamateriaaleja auringon haurastavalta säteilyltä ja lämpölaajenemisen aiheuttamilta ongelmilta. Helppohoitoisuutensa vuoksi sammalmatto sopii hyvin viherkatoille ja muihin syrjäisempiin, vähemmän kulutukselle alttiisiin paikkoihin. Sen herkkä rakenne ei kestä jatkuvaa tallaamista, joten täydelliseksi nurmikon korvikkeeksi siitä ei ole, mutta ylläpidon tarpeen vähäisyys tekee siitä ekologisesti ja fiskaalisesti potentiaalisen vaihtoehdon syrjäisemmille paikoille. Osa sammallajeista on myös hyvin herkkiä ilmansaasteille, joten ne eivät pärjää kaupunkialueilla. Sammalten istuttaminen onnistuu siirtämällä olemassa olevaa kasvustoa joko kasvualustansa kanssa (esimerkiksi kivet ja puunrungot) tai siitä varovasti irrotettuna. Sammalta voidaan myös murskata massaksi ja levittää halutulle pinnalle, jolloin olosuhteiden ollessa otolliset, se alkaa lisääntyä kasvinosista suvuttomasti kloonautumalla. Kasvatuksen alkuvaiheessa kasvustot vaativat kotiutuakseen hieman painelua ja säännöllisiä kevyitä kasteluita, mutta asetuttuaan ne ovat lähes huoltovapaita. Sammalten koetaan usein edustavan ajan kulua ja rauhaa, mikä on selvää, sillä ne ovat herkkiä ja hidaskasvuisia ja kukoistavat siellä missä niitä ei häiritä.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
sammal, maisema-arkkitehtuuri, viherkatot, sammalpuutarha, sammalkatot, sammalten käyttö
Other note
Citation