Energiayrityksen asiakassuhdemarkkinointi ja markkinointiviestintästrategia: laskun rooli ja mahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2000
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Energia, Sähkö, Laskutus, Markkinointi, Asiakkaat, Suhdetoiminta, Viestintä
Other note
Citation