Tutkimus suodatukseen vaikuttavista tekijöistä Outokumpu Oy:n Kotalahden kaivoksen rikastamossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. + liitt. 22
Series
Description
Supervisor
Hukki, R. T.
Thesis advisor
Lehtonen, E.
Keywords
Other note
Citation