Arvopaperikaupan selvitystoiminnan perusperiaatteet, riskit ja toteutus Suomessa ja sen vertailu selvitystoimintaan kehittyvillä markkinoilla Latviassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Rahoitus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Kauppa, Osakemarkkinat, Arvopaperimarkkinat, Latvia, Clearing
Other note
Citation