Sukellus levynkansien maailmaan. Onnistuneen vinyyli- ja kasettikannen tuntomerkit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Media
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni käyn läpi mitä levynkansisuunnittelu on, miten se on muuttunut vuosien varrella ja mikä sen tarkoitus on nykypäivänä. Opinnäytteessäni pyrin vastaamaan siihen, minkälainen on onnistunut levynkansi. Työni on kaksiosainen: tutkielma kansisuunnittelusta, jossa analysoin levynkansia sekä produktio, joka koostuu kasettisarjan suunnittelusta. Taustoituksessani käyn läpi mitä kansisuunnittelu on ollut ennen ja miten se eroaa modernimmasta ja uudemmasta kansisuunnittelusta. Käsittelen myös muun muassa miten musiikkia julkaistaan nykypäivänä ja kuinka graafisen suunnittelijan näkökulmasta esimerkiksi vinyylin julkaiseminen eroaa musiikkipalveluista, ja miten nämä asiat vaikuttavat levynkanteen. Teoriaosuus pohjautuu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, joka tukee kuva-analyysiani. Tutkielmaani kuuluu kansikuva-analyysi, johon valikoitui seitsemän levynkantta kategorioittain. Kansikuva-analyysi antaa suuntaa siihen, minkä tyyliset (graafiset) valinnat kannessa tukevat musiikillista sisältöä ja luovat mielikuvan onnistuneesta kannesta. Produktio-osa rakentuu fiktiivisestä toimeksiannosta, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen kasettisarja. Pyrkimykseni oli, että toimeksianto muistuttaisi oikeaa toimeksiantoa, jotta painisin saman tyyppisten ongelmien kanssa kuin oikeassa tilanteessa joutuisin ratkaisemaan. Tarkoituksenani on saada selville, voisivatko levy-yhtiöt tehdä laadukkaampia levynkansia käyttämättä resursseja yksittäisen levynkannen graafiseen suunnitteluun. Lopputulosta voi kuvailla ristiriitaiseksi. Toimeksianto onnistui, mutta kysymys jää: auttaako sarjallinen suunnittelu oikeasti levy-yhtiöitä tekemään parempia graafisia ratkaisuja? Opinnäytetyössäni haluan näyttää, miksi jokainen levynkansi ansaitsee räätälöidyn ja laadukkaan suunnittelutyön, vaikka monet levy-yhtiöt vaikuttavatkin haluttomilta lisäämään resursseja levynkannen suunnitteluun.
Description
Supervisor
-, -
Thesis advisor
Nieminen, Tarja
Keywords
levy, levynkansi, kansisuunnittelu, c-kasetti, kasetti, vinyyli, suunnittelu, sarja
Other note
Citation