Kokemus kerrostalojen kohdearvioissa 2010–2021 – katse rakennuksen ulkopuolella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Arkkitehti on Suomen ainoa arkkitehtuuriin keskittyvä ammatti- ja aikakauslehti. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan, miten lehdessä julkaistuissa kohdearvioissa käsitellään kerrostalojen kokemista ulkoapäin. Kokemisella viitataan työssä ympäristön ja rakennusten havainnointiin ja jäsentelyyn mielessä. Kiinnostuksen kohteena on se, missä määrin kirjoittajan subjektiivinen kokemus arvioitavasta rakennuksesta nousee esiin kohdearvioissa, ja millä tavoin siitä kirjoitetaan. Työ on rajattu käsittelemään ulkotiloja ja ulkoarkkitehtuuria, koska kerrostaloja käsittelevissä kohdearvioissa kirjoitetaan sisätiloista usein pelkästään esimerkiksi pohjapiirustusten ja valokuvien perusteella. Aikarajaus on vuodesta 2010 vuoteen 2021. Kohdearviot kuuluvat arkkitehtuurista käytävään keskusteluun, joka voi vaikuttaa tuleviin suunnitteluratkaisuihin. Sillä voi siis olla vaikutusta, millaisia asioita niissä nostetaan esiin ja millaisia ei. Arkkitehtuurin alalla visuaalisella viestinnällä ja ilmaisulla on hyvin merkittävä asema, mutta sen rinnalla voi tarkastella, miten asioista kirjoitetaan. Myös arkkitehtuurimediassa käydään keskustelua kohdearvioiden merkityksestä ja kirjoittamisesta. Työssä käydään läpi lähdekirjallisuuden perusteella, millaisiin asioihin ympäristön kokemisella yleensä viitataan, sekä taustoitetaan kohdearvioita tekstilajina. Näitä tietoja hyödyntäen eritellään eri tapoja, joilla kirjoittajan kokemus käy ilmi käsiteltävissä kohdearvioissa. Kirjoittajan kokemuksen näkyminen arvioissa on jaoteltu kuuteen eri osa-alueeseen lähdekirjallisuuden ja arvioiden sisältöjen perusteella. Nämä osa-alueet ovat rakennuksen massa, julkisivu, olemus, suhde rakennuspaikkaan, suhde arkkitehtuurin historiaan ja kirjoittajan, eli rakennuksen kokijan viittaaminen itseensä tekstissä. Kohdearvioiden kirjoittajien tekemiin valintoihin teksteissä vaikuttaa lukematon määrä kokemisen subjektiivisuuteen liittyviä tekijöitä. Rakennuksista kirjoitettaessa korostuvat luonnollisesti usein niissä havaitut erityispiirteet verrattuna keskimääräiseen rakentamiseen. Lähes kaikki havainnot, joista arvioissa kirjoitetaan, liittyvät ensisijaisesti näköaistiin. Näköaistin aseman korostuminen suhteessa muihin aisteihin liittyy luultavasti monenlaisiin kulttuurisiin tekijöihin. Toisaalta jo pelkästään näköhavainnoista kirjoitettaessa välittyy hyvin monenlaisia asioita ympäristön kokemisesta.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Tervo, Anne
Keywords
arkkitehtuurikritiikki, kohdearvio, kerrostalo, julkisivu, asuinrakennus, asuntosuunnittelu
Citation