On suoritettva vertailevia tutkimuksia linotype- ja monotypeladonnan kustannuksista sanoma- ja aikakauslehtityössä. Samalla on tutkittava latojien ammattitaidon ja erikoisesti latomisvirheiden vaikutusta latomiskustannuksiin sekä esitettävä sopiva valvontajärjestelmä latojien työn tarkkailua varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1941
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
200 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Wuolle, B.
Keywords
Other note
Citation