Pääsuunnittelija-nimikkeeen käyttö infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa (11. Pääsuunnittelija–koulutusohjelma)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 7/2012
Abstract
Tutkielmatyön tarkoituksena on pohtia pääsuunnittelija-nimikkeen käyttöä ja sopivuutta infrasuunnittelu- ja infrarakennushankkeissa. Onko pääsuunnittelijanimikkeelle tarvetta ja minkä tyyppisiin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin pääsuunnittelijanimike sopii. Myös erilaiset hankintamallit voivat sopia infra-alalla pääsuunnittelijanimikkeelle paremmin. Tutkielmassa on käsitelty myös rakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtäväluetteloa ja miten sitä voisi soveltaa infra-alan tehtäväluetteloksi.
Description
Keywords
pääsuunnittelija, infrahankkeet, rakennushankkeet, suunnitteluhankkeet
Other note
Citation