Asiakirjat uusjaosta Nikkilän talon N:o 3 kaikilla tiluksilla Katternön kylässä Pietersaaren kunnassa Vaasan lääniä : Toimitus N.o 6501

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1946
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
220 s. + liitt. 5
Series
Description
Keywords
Other note
Citation