Undersök lagertryckfördelningen vid förbränningsmotorer i allmänhet samt lättmotorer i synnerhet och jämför med för ångmaskiner gällande data. Uppställ för konstruktion lämpliga regler

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1924
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
155
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation