Kemiallisen siirtymän ja vaiheinformaation hyväksikäyttö magneettikuvauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Biofysiikka ja lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-44a
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Description
Supervisor
Katila, Toivo
Keywords
Other note
Citation